Нормативті құжаттар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Білім туралы (2019.26.11. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Қазақстан Республикасындағы тiл туралы 1997 ж. 11 шiлдедегі № 151-I Қазақстан Республикасының Заңы (2018.24.05. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Ғылым туралы (2019.28.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ (23.03.2019 N 238-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ЗАҢЫ Рұқсаттар және хабарламалар туралы (2019.08.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы (2016.22.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-ІІ Заңы (2019.01.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  ЗАҢЫ Мемлекеттiк жастар саясаты туралы (2019.06.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы

“Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы (2018.08.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Ақпараттандыру туралы  (2019.25.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)